Zagłosuj na młodzieżowe słowo roku 2022

I etap głosowanie od 05 do 11.12.2022 r.
II etap głosowanie od 12 do 18.12.2022 r.

O głosowaniu

Głosowanie na młodzieżowe słowo roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi ma na celu wyłonienie najczęściej używanego młodzieżowego słowa.
Zagłosować może każdy uczeń naszej szkoły z klas od IV do VIII.

Serdecznie zapraszamy do oddania głosu.

Etapy głosowania

 • I etap głosowania od 05 do 11.12.2022 r. – polega na zaproponowaniu jednego młodzieżowego słowa.
 • II etap głosowania od 12 do 18.12.2022 r. – polega na zagłosowaniu na jedno z pięciu słów, które zostaną wyłonione
  z etapu I (poprzez największą ilość oddanych głosów).

Regulamin głosowania

1. Uczestnikiem Plebiscytu tj. dokonującym zgłoszenia oraz głosującym (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba ucząca się w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi.

2. Do słów/wyrażeń sprzecznych z Plebiscytem należą w szczególności słowa/wyrażenia:

 • wulgarne, obraźliwe bądź naruszające dobre obyczaje;
 • zawierające treści niezgodne z prawem;
 • nawołujące do nietolerancji/przemocy;
 • należące do mowy nienawiści;
 • eskalujące napięcie i uwikłane w konkretny spór polityczny/społeczny, np. hasła kampanii wyborczych;
 • odnoszące się do konkretnych osób, miejsc, organizacji (w tym: stanowiących imiona, nazwiska, pseudonimy, jednoznaczne przezwiska, nazwy partii politycznych, organizacji społecznych, firm);
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.
Jeżeli któryś z wyżej wymienionych podpunktów zostanie naruszony głos będzie nieważny.
 
3.Głos można oddać tylko jeden raz.

Wyniki głosowania

Nie wiesz jak zagłosować?

Jeśli nie wiesz jak zagłosować obejrzyj specjalnie nagrany poradnik.